Autorisation

DELCO Autoisations nr : 1-3131

Nogle hovedpunkter i den nye lov om autorisation af elinstallatører.

Med den seneste lovrevision indførtes et dobbelt autorisationssystem.

Det vil sige, at enhver elinstallationsvirksomhed skal have en virksomhedsautorisation. En af betingelserne for at opnå den er, at mindst én person i virksomheden kan opnå en personlig autorisation.

Den personlige autorisation og virksomhedsautorisationen bliver indbyrdes afhængige.

Både personlige og virksomhedsautorisationer skal fornys hvert femte år.

telefoni

For at opnå og bevare virksomhedsautorisationen skal elvirksomheden have et SKS-system, som er et kvalitetssikringssystem med særligt henblik på elsikkerhed.

Det er en betingelse for fornyelse af autorisationen, at de autoriserede holder deres uddannelse ajour.

Autorisationsansvar kan delvist uddelegeres, men der er krav om skriftlighed og krav til formalia.

Fornys hvert femte år

SKS-kravene er mest omfattende for større virksomheder samt virksomheder, der er opdelt i afdelinger eller geografiske enheder.

www.sikkerhedsstyrelsen.dk