El Eftersyn

el-eftersyn

DELCO kan klare dit el-eftersyn

Et el-eftersyn er en del af huseftersynsordningen, som har til formål at beskytte både køber og sælger mod eventuelle problemer ved en bolighandel. Vi er tilknyttet el-eftersynsordningen, og kan derfor klare eftersynet. Eftersynet kan kun udføres af virksomheder med el-autorisation, som er tilmeldt el-eftersynsordningen.

DGennemgang af installationer i boligen

El-eftersynet er en gennemgang af boligens elektriske installationer, hvor både beboelsesrum og øvrige rum såsom toilet, loftsrum, garage og værksted tjekkes. Dette eftersyn resulterer i en skriftlig el-installationsrapport, som viser om installationerne er lovlige og funktionsdygtige. El-installationsrapporten danner sammen med en tilstandsrapport grundlag for et tilbud om en ejerskifteforsikring.

En ejerskifteforsikring laves for at beskytte køberen mod eventuelle fejl og mangler, som ikke er nævnt i boligens tilstandsrapport. Sælger kan derfor fritages fra sit ellers 10-årige ansvar, hvis personen kan fremvise følgende:

  • En tilstandsrapport
  • En el-installationsrapport
  • Et tilbud om ejerskifteforsikring
  • Et tilbud om at sælger betaler det halve af forsikringspræmien, inden køber underskriver købsaftalen.

El-installationsrapporten er gyldig i et år og skal være gyldig på det tidspunkt, hvor køberen af ejendommen modtager rapporten. Vi kan udføre el-eftersyn i bl.a. Gladsaxe og København, så kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp.

Ejerskifteforsikring beskytter køberen